Jan-Erling Bäckvall är professor i organisk kemi vid Stockholms universitet. Han är en internationellt erkänd forskare och anlitad gästforskare i Europa och USA. Hans forskning är främst inriktad på studier av metallorganiska reaktioner, särskilt inom området asymmetrisk syntes med övergångsmetallkatalys. Han är ledamot i många erkända vetenskapssocieteter samt Nobelkommittén för kemi.

http://www.abo.fi/public/hedersdoktorer