Texten sustainability står mot en bakgrund av en grön park
Foto: Mostphotos, netsay

Jean-Baptiste Jouffray, Stockholm Resilience Centre, belönades med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens pris för framstående doktorsavhandlingar för hans avhandling The Anthropocene Ocean: Risks and opportunities for global sustainability, som behandlar havet i människans tidsålder (antropocen). Jean-Baptiste Jouffray studerar främst hur socioekonomiska drivkrafter kan kopplas till och påverka ekosystem. Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till diskussionen om det hållbara nyttjandet av havets resurser.

Havets resurser utnyttjas i en ökande hög grad de senaste 30 åren och avhandlingen beskriver detaljerat vilken miljöpåverkan detta kan medföra. Vidare beskrivs det hur man lyckats initiera samverkan mellan vetenskap och de största fiskindustriföretagen, vilket resulterat i bildandet av en unik, global plattform för samarbete mellan forskning och industri – SeaBOS. 

Motiveringen till priset lyder: "Författaren har på ett imponerande sätt och med intellektuell skärpa tagit sig an en av vår tids globala utmaningar och ger även perspektiv på hur en hållbar utveckling ska kunna gynnas."

Läs mer om belöningen på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hemsida

Jean-Baptiste Jouffray belönas med ytterligare pris, FIR-PRI Awards « Finance & Sustainability » European Academic Research. Priset får han för bästa publicerade artikel: Leverage points in the financial sector for seafood sustainability

Läs mer om utmärkelsen här