Rockström och Edenhofer ersätter den nuvarande PIK-chefen Hans Joachim Schellnhuber. PIK är ett av Europas mest framstående centrum för klimat- och hållbarhetsforskning.

Även i sin nya roll kommer Rockström fortsätta att arbeta nära SRC:s ledning och forskare, bland annat som forskningsledare för flera större forskningsprojekt vid Stockholms universitet, t ex ”Earth Resilience in the Anthropocene” som finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC). Han kommer också fortsätta att vara en viktig kugge i flera strategiska SRC-samarbeten som Global Resilience Partnership om globala utvecklingsfrågor och EAT om mat, hälsa och hållbarhet.

Rockström har varit chef för SRC sedan starten 2007 och anser att tiden nu är mogen för att överlämna ledarskapet.

"SRC har utvecklat en stark forskningsmiljö. Vi har vuxit mer än fyra gånger och etablerat oss som en världsledande akademisk miljö i framkanten av vetenskap om hållbar utveckling, och studier av komplexa system. Vi har också lyckats bli en internationell nod för dialog mellan forskning, politik, praktik och näringsliv. Nu när vi går in i vårt andra decennium, känner jag att det är dags att lämna utrymme för ett nytt ledarskap," säger Rockström.

Hans nya position på PIK kommer att stärka det nära samarbete som de två institutionerna redan har inom vetenskap för hållbar utveckling, inklusive forskning om planetens gränser och globala allmänningar.

"Jag ser detta som en enorm möjlighet att bygga ännu närmare relationer mellan våra två institutioner. De kompletterar varandra på flera nivåer och ett mer strategiskt partnerskap mellan SRC och PIK kan skapa en unik och globalt ledande röst inom hållbar utveckling," säger Rockström.

Stockholms universitet kommer att tillsätta en ny föreståndare efter samtal med Mistra. Processen leds av SRC’s internationella styrelse.

"SRC blandar innovativt tänkande med en gedigen vetenskaplig organisation”, säger Frances Westley, ordförande för SRC:s styrelse. "Ökat fokus på delat ledarskap har de senaste åren fördjupat SRC:s strategier och kultur. Detta bådar gott för centrets långsiktiga framtid och jag är övertygad om att denna gedigna grund kommer att säkerställa en smidig övergång."

Rockström är inne på sin fjärde treåriga mandatperiod som föreståndare, den tar slut i juli 2018.