Kevin Anderson inleder föreläsningen med ett klimatcitat från påven:   

” The alliance between the economy and technology ends up sidelining anything unrelated to its immediate interests. Consequently the most one can expect is superficial rhetoric, sporadic acts of philanthropy and perfunctory expressions of concern for the environment, whereas any genuine attempt by groups within society to introduce change is viewed as a nuisance based on romantic illusions.”

- Jag är ingen katolik men påven fångar dagens problem på ett mycket tydlig sätt. Vi beskriver m.a.o. dessa stora utmaningar som mänskligheten står inför i ett romantiskt skimmer som inte är lika viktig som ekonomin och teknologin, inleder Kevin. Jag är en f.d. oljeingenjör och vet att teknologi är viktig, men den kommer inte att lösa våra utsläpp. Vi gör oss och framtida generationer beroende av ekonomi och en ny teknik som inte finns. Utmaningarna ska i framtiden övervinnas genom ökad tillväxt samt nya innovationer.  

Från vänster, Johan Kuylenstierna, Christina Moberg, Anders Wijkman,
Från vänster, Johan Kuylenstierna, Christina Moberg, Anders Wijkman, H.K.H. Kronprinsessan Victoria, Astrid Söderbergh Widding, Anneli Sundin och Kevin Anderson. Foto Andrea Norgren
 

Kevin Anderson är professor i energi och klimat vid University of Manchester och gästprofessor vid Uppsala universitet. Som barn bodde Kevin granne med ett kärnkraftverk och hemma pratades det ofta energifrågor. Innan hans miljöintresse tog över så ägnade han sig åt att bygga oljeplattformar. På fritiden ägnar han sig gärna åt klättring.   

- Sedan 1990 har vi vetat om vilka konsekvenserna kommer att bli i framtiden men gjort mycket lite. Idag är de årliga globala utsläppen av växthusgaser 60 % högre än då. Fram till år 2050 måste utsläppen ner till 0 om vi ska klara målet på max två graders uppvärmning. Men i.o.m. att det är vi i den rika världen som släpper ut mest så har vi ännu mer bråttom. Den rika världen måste ha noll utsläpp 2035 och Sverige måste börja minska sina utsläpp med 13 % per år NU!

Vi måste lösa våra problem idag

Foto Per Nordström
Foto Per Nordström

- Att idag förlita sig på att framtida generationer ska lösa våra problem är ungefär som att en rökare hoppas på att hans eventuella lungcancer kommer att botas, fortsätter Kevin. BECCS, Bioenergy with carbon capture and storage, är något som det pratas mycket om. Tanken är att man ska suga ut koldioxid ur atmosfären med hjälp av träd. Träden tar upp koldioxiden, vi fäller träden och bränner sedan upp dem och tar upp och lagrar den koldioxid som släpps ut. Men varje år släpps 40 miljoner ton koldioxid ut i atmosfären, 20 miljoner ton tas upp av haven och växter och de resterande skulle alltså tas upp av BECCS. Vi skulle m.a.o. behöva en till helt ny biosfär.

Kommer vi att klara Parisavtalets 1,5- gradersmål? 
Vi kan klara två grader men det är mycket bråttom. 1,5 grader går nog inte. Allt måste bli effektivare, kylskåp, bilar, industrier och det kommer att krävas en global omställning av hela energisystemet. Vi i den rika världen måste starta en Marshallhjälp för att överföra nya teknologier till de i världen som behöver dem. Och vi måste inte minst ändra våra beteenden samt börja förlita oss på nya ekonomiska modeller som tar mer hänsyn till miljökostnaderna.

- 10 % av jordens befolkning släpper idag ut 50 % av alla växthusgaser. Om de 10 % som släpper ut mest drar ned sina utsläpp till EUs genomsnittsnivå så kommer de globala utsläppen att minska med 33 %. De värsta syndarna är turister, politiker, affärsmän och inte minst klimatforskarna själva som flyger kors och tvär till olika konferenser, säger Kevin till en lite stum publik.

Många tankar far runt i huvudet efter föreläsningen. Kevin Anderson förmedlar ett så klart och tydlig budskap om hur situationen ser ut och vad som måste göras för att vi ska klara detta. Jag önskar verkligen att många fler där ute också får möjlighet att lyssna på honom.

Text Per Nordström
       

* Gordon Goodman var ekolog samt forskare och fick en forskartjänst i Sverige och blev kvar här. I Sverige startade han Beijer institutet och Stockholm Environment Institute och tillsammans med professor Bert Bolin var han med och grundade FNs klimatpanel, IPCC.

 

Artikeln på engelska

Se filmen från föreläsningen