Alasdair visar det starkaste beviset för inlandsisens existens, ett gigantiskt flyttblock som bara en inlandsis kan förflytta. Foto Per Nordström.

Under den senaste istiden var den globala medeltemperaturen ungefär fyra grader lägre än den är idag. I samband med den våra utsläpp av växthusgaser kan den globala temperaturen i framtiden öka med flera grader och därmed ta oss in i en värmetid. Den lilla skillnaden mellan istid och värmetid tydliggörs på ett iögonfallande sätt och blir nästan kusligt påtaglig.    

På vandringen görs stopp där man tittar på rullstensåsar, flyttblock och isräfflor och tillsammans tittar gruppen efter de bevis som tidigare forskare funderade över och som till sist bekräftade att Sverige för 20 000 år sedan täckes av ett antal kilometer tjockt istäcke.

Vandringen följer rullstensåsen och avslutas vid observatoriet inne i Stockholm som har en av världens längsta sammanhängande mätserie beträffande temperaturer. Mätningarna startade 1756 och har pågått fram till idag. De genomsnittliga temperaturerna på jorden började systematiskt mätas på jorden 1880 och de  visar att de senaste sex åren är de varmaste som jorden upplevt.

Alasdair Skelton, professor vid institutionen för geologiska vetenskaper, som leder vandringen berättar att om man gör en matematisk beräkning för att se hur stor sannolikheten skulle vara att dessa sex varmaste år skulle ha skett av en slump är sannolikheten för detta en chans på 6 754 841 553 600. Inte så stor chans med andra ord.

Vandringarna är ett samarbete mellan Bolincentret för klimatforskning, Vetenskapens Hus, Stockholms stads miljöförvaltning och utbildningsförvaltning