Foto: Olandsfokus

Vi uppmärksammar dagen med biodiversitetstårta och seminarium på temat "Biologisk mångfald: hot och möjligheter". Biologidoktoranderna bjuder sedan in till pub och mingel.

Kom och inspireras med oss!

Program

14.30 Tårta

15.00-16.00 Seminarium: Biologisk mångfald - hot och möjligheter, alumner och forskare berättar

16.00- Pub och mingel

 

Talare:

Peter Hambäck, professor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik

Sara Cousins, professor vid Institutionen för naturgeografi

Lisen Schultz, forskare vid Stockholms Resilienscentrum

Josefina Oddsberg Gustafsson, alumn och VD för Bee Urban

 

Varmt välkommen!

Jessica Slove Davidson

Malin Stenberg de Serves

Amanda Gonzalez Bengtsson

Lina Enell