Forskare vid universitetet kan nu anmäla sig till en utbildning i forskningskommunikation som består av sex moduler om en hel eller en halv dag, att välja bland och kombinera efter behov och önskemål. Samtliga moduler innehåller inspiration i form av expertföreläsningar, eget arbete och goda exempel från kolleger. Utbildningarna sker med start i oktober 2014. För närvarande ges utbildningsmodulerna på svenska.

Bland de medverkande märks Vetenskapsradions chef Ulrika Björkstén och från universitetet miljökemisten Åke Bergman och statsvetaren Jenny Madestam. Kommunikationsavdelningen medverkar i samtliga moduler.

På Medarbetarwebben finns information och anmälan

Kontaktperson: Eva Albrektson, Kommunikationsavdelningen, eva.albrektson@su.se