Swetox visioner om En kemikaliesäker värld och Toxikologisk riskbedömning utan djurförsök, är utgångspunkten för dagen. Vi samlar nytänkande personer för kunskapsutbyte, inspiration och nätverkande. Forskare, företag, forskningsfinansiärer lyfter möjligheterna med nya djurförsöksfria metoder. Avslutande diskussion med politiker.

Program och anmälan hittar du på Swetox hemsida.

Anmäl dig senast den 3 oktober. Antalet platser är begränsat.