Av fakultetens 41 internationella masterprogram så ökade antalet sökande till alla utom till tre program. De mest sökta programmen var masterprogrammet i nutrition som ökade med 188 procent från 50 sökande förra året till 144 sökande nu.

På andra plats kommer masterprogrammet i geomatik med fjärranalys och GIS som ökade med inte mindre än 447 procent från 19 sökande 2015 till 104 sökande nu.

Den allra största procentuella ökningen stod dock masterprogrammet i materialkemi för som ökade med inte mindre än 500 procent, från två till 12 sökande.

 Ariel Goobar Professor i experimentell astropartikelfysik föreläser på Fysikum om universums expansion. Foto Per Nordström
Ariel Goobar, professor i experimentell astropartikelfysik, föreläser på Fysikum om universums expansion. Foto Per Nordström