Kungliga nationalstadsparken erbjuder något för alla. Här samsas promenadvägar i historiska parker med stigar i naturskog, ett rikt djurliv med ett pulserande stadsliv, här finns slott och torp, hav och äng, och här finns muséer och nöjesattraktioner. I parkens strövområden finns platser för vila och lugn men även ytor för aktivitet och evenemang.

Hotande exploatering

Anledningen till parkens uppkomst var att området sedan 1990-talet hotades av omfattande exploatering. Det gällde då att skydda områdets stora natur-, kultur- och rekreationsvärde, vilket gjordes tack vare engagemang och samverkan hos myndigheter, ideella organisationer och politiska krafter år 1995.

Stockholms universitet är en del av nationalstadsparken. Foto Eva Dahlin


Jaktområde

Grunden till nationalstadsparken är Djurgårdsmarken, idag kallad Norra och Södra Djurgården, som sedan slutet av medeltiden varit kunglig mark. Det är också kungarna som på olika sätt bidragit till att området fått den speciella karaktär den har idag, dominerad av slott och parker. Sedan 1700-talet har Djurgårdens vackra landskap varit stockholmarnas populäraste område för utflykter, promenader och nöjesliv.

Namnet Djurgården kommer av att området under lång tid var kungarnas inhägnade jaktområde vid Stockholm. På 1570-talet anlade kung Johan III den första djurgården med renar, hjortar och älgar. Drygt hundra år senare lät Karl XI inhägna hela Norra och Södra Djurgården till jaktpark. Adolf Fredrik som inte var jaktintresserad gjorde vid mitten av 1700-talet istället Djurgården tillgängligt för utflykter och nöje. Området omvandlades nu till stor del till charmiga parkmiljöer, knutna till de kungliga slotten Ulriksdal, Haga och Rosendal.