Ny kurs vill bidra till lösningar på klimatkrisen. Foto: Jason/Flickr cc
Med den tvärvetenskapliga kursen ”Att motverka klimatförändringarna” vill Stockholms universitet bidra till lösningar på klimatkrisen. Foto: Jason/Flickr cc


Kursen genomfördes för första gången under höstterminen 2019 och involverar forskare och lärare från fyra fakulteter och tio institutioner.   

– De komplexa utmaningar som klimatförändringarna medför kräver en bred ansats. Stockholms universitet har en unik kompetens i klimatfrågan, i en gemensam satsning kan vi därför anlägga både ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv liksom ett humanistiskt och juridiskt, säger Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), och kursansvarig.

”Att motverka klimatförändringarna” genomförs på engelska och innehåller föreläsningar som ”Behavioral Changes”, ”Humans & Nature: How did we get here?” och ”Bending the Curve with Sustainable Transportation”. Undervisningen sker på halvfart för att underlätta att studenterna kan gå den parallellt med andra kurser.   

– En speciell aspekt av kursen är att den fokuserar på lösningar. Den ger både en bred introduktion och belyser konstruktiva vägar framåt för att minska utsläppen och hantera klimatuppvärmningens konsekvenser. Det finns en rad konstruktiva åtgärder som står till buds, det finns massor att göra, säger Örjan Gustafsson.

Förebilden finns vid University of California

Förebilden till kursen finns vid University of California, USA, där den världsledande klimatforskaren Veerabhadran ”Ram” Ramanathan har varit drivande, också när det gäller klimatpolitik och åtgärder.

– I Kalifornien har man bestämt att de statliga universiteten ska gå i bräschen och bli de första delarna av samhället som blir klimatneutrala – kursen är en del i den satsningen, säger Örjan Gustafsson.

Veerabhadran Ramanathan utsågs till 2018 års Bolinföreläsare vid Stockholms universitet och i maj samma år höll han klimatföreläsningen ”Bending the Curve: Climate Change Solutions” i Aula Magna.  

– I samband med hans besök så utmanade han oss att bli det första pilotprojektet utanför USA som fortsatte med satsningen. Vi antog utmaningen och hoppas kunna utveckla kursen vidare i samarbete med dem och bidra till att den sprids globalt.

Olika ämnesområden ger nya perspektiv på klimatkrisen

Claudia Egerer, universitetslektor vid Engelska institutionen och ansvarig för klimat- och miljöforskning inom det humanvetenskapliga området, poängterar det speciella med att kursen sammanför forskare och studenter från olika ämnesområden, vilket ger nya och viktiga infallsvinklar för att hantera frågor om klimatförändringarna.

– Klimatförändringarna är inte bara ett miljöfenomen utan lika mycket ett diskursivt fenomen, något vi talar om på väldigt olika sätt. Som litteraturforskare är narrativ mitt stora fokus: Jag är tränad i att läsa, analysera och skriva om berättelser och jag vet att det inte bara är vad du säger som gör skillnad, utan hur du säger det. Det handlar om att samla våra resurser och addera en röst som min till den vetenskapliga berättelsen om klimatförändringarna för att förstärka det som forskningen kan bidra med.

Läs mer om kursen ”Att motverka klimatförändringarna” (7,5 hp).