I kursen ges möjlighet att reflektera över vad det är man faktiskt gör när man handleder och hitta sätt att göra handledningen så bra och effektiv som möjligt. Detta görs genom diskussioner med kollegor från andra ämnen och fakulteter. I kursen ingår också föreläsningar i vilka olika aspekter av forskarhandledningen belyses, allt ifrån regelverket på forskarutbildningsnivå till stora och övergripande frågor om hur olika vetenskapsideal kan inverka på hur man handleder.

Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminariediskussioner och praktiska övningar. Deltagarna förväntas läsa den litteratur som ingår i kursen och göra ett antal skriftliga uppgifter.

Läs mer och amäl dig till kursen