Den så kallade kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, för forskarutbildade startar i januari 2017 och är sökbar till och med den 17 oktober i år. Utbildningen, som är ettårig, har förhöjd studietakt med studier även på sommaren, och är alltså betald.

– Det här är en mycket bra satsning som ger personer med en doktors- eller licentiatexamen en möjlighet till en attraktiv form av vidareutbildning och chans till ett spännande karriärbyte. Vi förväntar oss att intresset bland de sökande blir stort, säger Clas Hättestrand, prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna vid universitetet.

Samarbete med KTH

Stockholms universitet ger utbildningen tillsammans med KTH. Lärosätena har sedan länge ett väl fungerande samarbete inom lärarutbildning, inte minst inom KPU och de ämnen som regeringen prioriterat för satsningen: biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. I utbildningen ingår en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och en verksamhetsförlagd utbildning, VFU, om 30 högskolepoäng.

– När lärarna är färdiga innebär det en unik chans för skolorna att rekrytera lärare med mycket hög ämneskompetens som kan utveckla skolans vetenskapliga grund, säger Clas Hättestrand.

Även Karlstads universitet och Umeå universitet har fått regeringsuppdraget att erbjuda utbildningen. Regeringens mål med den femåriga satsningen är att fördubbla antalet lektorer i skolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Till utbildningskatalogen med länk till ansökan