Skåneleden vid Alunbruket. En fin vandringsled går förbi de gamla slagghögarna och informerar vandraren om de otäcka följderna av den stora gruvnäringen, skriver artikelförfattarna.Bild: Thomas Löfqvist

I höst har företrädare för ett engelsk-australiensiskt företag, Scandivanadium, förklarat att orsaken till att de är intresserade av Skånes och speciellt Österlens geologi är att de vill främja ett hållbart, grönt samhälle. De är ute efter att hitta grundämnet vanadin för att kunna producera långlivade batterier. Men någon analys av hur sådana batterier påverkar miljön har bolaget inte presenterat. Vad händer från brytningen av metallen till att batterierna inte längre används?