Ljus och lasrar, Tillämpningar inom miljö, ekologi och medicinområdena

Populärvetenskaplig akademiföreläsning med Sune Svanberg, professor i atomfysik vid Lunds universitet samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Datum:              Onsdag 8 april 2015 Kl. 18.00–19.00

Plats:                 Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

År 2015 har av UNESCO utsetts till ljusets år. Kom och lyssna till en populärvetenskaplig föreläsning om lasrar och deras utveckling under drygt 50 år. Föroreningar i luft och vatten kan mätas med laserteknik. Laserteknik tillämpas även för att studera insekter och flyttfåglar. Laserspektroskopiska metoder kan användas för tidig upptäckt av elakartade tumörer men även användas för att slå ut dessa. Laserbaserade mätmetoder kan numera baseras på prisbillig utrustning och erbjuder därför forskare i utvecklingsländer möjlighet att kunna konkurrera med fullgod utrustning.

Föreläsningen är kostnadsfri, öppen för allmänheten och hålls på svenska. Föranmälan krävs inte. För mer information besök: http://kva.se/svanberg2015