Botten vid småbåtshamnar och uppläggningsplatser har ofta höga halter av giftiga metaller. Boven är båtbottenfärger. En ny svensk metod hittar skroven som förstör miljön och som kan göra att den som arbetar med båten blir sjuk.

Läs hela artikeln i tidningen NyTeknik