Årets stipendiat är Malte Posselt, 32 år, Institutionen för miljövetenskap. Malte Posselt har disputerat den 27 april 2020 med avhandlingen Transformation of Micropollutants in the Hyporheic Zone. I sin avhandling använde Malte Posselt avancerade analytiskt-kemiska tekniker tillsammans med labb- och fältbaserade experiment för att karakterisera faktorer som styr kemisk nedbrytning i floder med ett specifikt fokus på vatten-sedimentinteraktioner. Forskningsresultaten bidrar med ny kunskap och verktyg för mer effektiva restaureringsåtgärder, en ökad förståelse för flodernas självrenande kapacitet samt potentiella konsekvenser för dricksvattenresurser.