Marcus Högås, doktorand vid Fysikum
Marcus Högås, doktorand vid Fysikum och mottagare av 2021 års stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond.

Årets stipendiat är Marcus Högås, 29 år, doktorand vid Fysikum. 
 
95 % av universums innehåll är okänt, men dess tyngdkraft är helt avgörande för universums expansion. I sin avhandling undersöker Marcus om förklaringen till detta okända innehåll kan vara att Einsteins allmänna relativitetsteori inte är komplett. Han visar att en modell där tyngdkraften inte bara förmedlas av masslösa partiklar, utan även massiva, stämmer något bättre med våra observationer av universum.

Marcus Högås disputerar under hösten 2021 med avhandlingen Was Einstein wrong? Theoretical and observational tests of massive gravity.