Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2018 års stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten erhåller 46.000 kronor. 

Årets stipendiat är Marcus Reitti, 32 år, Institutionen för organisk kemi. Marcus Reitti beräknas disputera under hösten 2018. Hans forskning riktar sig mot utveckling av effektiv syntesmetodik under metallfria betingelser, samt mekanismstudier av reaktioner med hypervalenta jodföreningar.