Den 14:e mars firas Pi-dagen världen över och årets tema är ”Matematiken i konst och kultur”. En av de inbjudna talarna är Helena Granström som är utbildad fysiker och
matematiker och numera verksam som författare, dramatiker samt kulturskribent. I ett samtal med matematiker Elin Ottergren från Vetenskapens Hus utvecklar Helena tankar om kopplingen mellan matematisk och konstnärlig kreativitet.

Förfest för skolor fredagen den 13:e

Elever och lärare välkomnas till Vetenskapens Hus för att fira och uppmärksamma spännande matematik fredagen den 13 mars. De får då lyssna till populärvetenskapliga
föredrag, uppleva en matematisk utställning och delta i Vetenskapens Hus skolprogram i matematik. Nytt för i år är att skolor kan vara med i en designtävling med 3D-skrivare. Hela veckan innan Pi-dagen är det dessutom många skolor som planerar att göra olika
matematikinspirerade aktiviteter.

– Vi håller på och planerar här på skolan med. Några elever har erbjudit sig att baka runda saker, berättar Sabine Louvet, en av de inbjudna talarna, lärare i matematik på Äppelvikens skola och programledare på UR .

Pi är långt ifrån det enda intressanta under Pi-dagen

Pi bestämmer förhållandet mellan en cirkels diameter och omkrets och det är ett tal som
elever tidigt stiftar bekantskap med för att beräkna cirkelns area. Talet π approximeras
vanligtvis till 3,14 så därför har Pi-dagen kommit att infalla just den 14:e mars. Men det finns förstås massor av annan intressant matematik värd att uppmärksamma.

– Den mesta matematiken som presenteras på Pi-dagen handlar om andra saker än om pi, säger Svante Linusson som är professor i matematik och föreståndare för Stockholms
matematikcentrum.

Pi-dagen arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med KTH, Stockholms universitet
och Stockholms matematikcentrum.


Mer information: www.vetenskapenshus.se/pi-dagen

Frågor om Pi-dagen besvaras av:

Elin Ottergren, ämnesansvarig i matematik Vetenskapens Hus
08-790 98 45 eller elin.ottergren@vetenskapenshus.se

Svante Linusson, föreståndare för SMC
08-790 94 44 eller linusson@math.kth.se