Porträtt av Beatriz Villarroel
Beatriz Villarroel. Foto Karl Nordlund

Beatriz Villarroel tilldelas L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2021. Beatriz Villarroel är forskare i astrofysik vid Nordita och Stockholms universitet. Hon får priset ”för sin unika förmåga att länka astronomi, artificiell intelligens och medborgarforskning för att identifiera försvunna ljuskällor på natthimlen”.

– Jag har inte alltid vetat att jag ville bli forskare men med tiden blev jag intresserad av forskningsfrågor som jag helt enkelt inte kunde släppa. Att få L’Oréal-Unesco For Women In Science-priset är ett stort erkännande. Priset visar att man inte behöver vara en man för att utföra extraordinär forskning, säger Beatriz Villarroel.

Läs mer om Beatriz Villarroels forskning

Pristagarna utses av en jury med forskare i Sveriges unga akademi och L’Oréal Sveriges Scientific & Regulatory Affairs Manager. Juryns ordförande är Claes Gustafsson, professor i medicinsk kemi och cellbiologi, och även ordförande för Nobelkommittén för kemi.

For Women in Science-priset ges till två kvinnor som är på väg att etablera sig som självständiga forskare inom naturvetenskap och teknik och syftet är att inspirera dem till en forskarkarriär. Andelen kvinnor är lägre bland den forskande och undervisande personalen inom teknik och naturvetenskap jämfört med övriga discipliner. Pristagarna får 150 000 kr vardera samt ett ettårigt mentorprogram i Sveriges unga akademis regi. Den andra pristagaren är Mariana Dalarsson, biträdande lektor i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan.