Ansvariga forskare: Matilda Arnell (doktorand), matilda.arnell@su.se, och Ove Eriksson (professor), ove.eriksson@su.se

Sidensvans. Foto: Lis-Marie Jansson.
Sidensvans. Foto: Lis-Marie Jansson.

En app för att kartlägga fåglars fröspridning

Fröspridning kan ske genom att växten har frukter som är ätbara, och att de därmed erbjuder fågeln föda. Man kan se det som att växten ger fågeln en belöning för att fröna sprids. Idén med appen som håller på att utvecklas, är att intresserad allmänhet ska meddela när de ser en fågel som äter bär, och rapportera vilken fågel- och växtart det rör sig om. Appen ska publiceras i mitten av augusti och utan allmänhetens hjälp skulle det vara omöjligt att få en heltäckande bild över hela Sverige och hela bärsäsongen.

– Jag skulle få sitta med en kikare framför en rönn tills jag såg en fågel och sen åka vidare till en annan plats. På det sättet skulle det aldrig gå att samla in tillräckligt med data, säger Matilda Arnell, doktorand på DEEP som driver projektet.

Läs mer om projektet