Den nya "Core facility" består av de mekaniska verkstäderna på IGV och AlbaNova. Tjänsterna som tillhandahålls av den nya "Core facility" kommer att ersätta tjänsterna som tidigare tillhandahölls av centralverkstaden, vid Frescati Backe, som kommer att tas ur drift under våren 2021. Den nya "Core facility" kommer att erbjuda en fortsatt hög kompetens och tjänster inom mekanisk konstruktion och tillverkning i samma anda som tidigare. IGV- och AlbaNova-verkstäderna kommer att genomföra både stora och småskaliga uppgifter inom mekanisk konstruktion och tillverkning. Implementeringen av den nya anläggningens organisation pågår och kommer att slutföras under 2021.

Kontakt

För att beställa tjänster via mekaniska verkstaden, vänligen kontakta

Verkstad vid IGV

Svante Arrhenius Väg 6A
Kontaktperson: Draupnir Einarsson (draupnir.einarsson@geo.su.se),
web: Mekanisk verkstad - Institutionen för geologiska vetenskaper (su.se)

Verkstad vid AlbaNova

Hannes Alfvéns Väg 13
Kontaktperson: Patrik Löfgren (patrik.lofgren@fysik.su.se
web: Technical Division - Mechanics - Department of Physics (su.se)

Pris

Enligt fakultetsbeslut är timpriset 850 kr, varav 300 kr subventioneras av fakulteten (dvs. nettot för institutionen/projektet är 550 kr). Institutionen/projektet faktureras för hela beloppet och löser det med fakuteten i efterhand.