Undrade du vad det var för hög mast som restes utanför Arrheniuslaboratoriet tidigare i dag? Jo, det är så att masterstudenter från Meteorologiska Institutionen (MISU) en gång varje år får prova på att sätta upp en 18 meter hög vindmast, som en del av kursen i Gränslagersmeteorologi.

Gränslagret är den del av atmosfären som är närmast jorden och påverkas direkt av ytan under. På vindmasten kan flera instrument sitta som mäter atmosfärens temperatur, fuktighet och tryck, vid olika höjd. Studenterna räknar ut turbulensen genom att mäta vindstyrkan vid olika höjder samt ta reda på vindens riktning. På så sätt får man en bättre förståelse för hur gränslagret ser ut och hur detta sedan kan påverka vädret.

Läs mer om utbildningar i meteorologi.