SSF:s uppdrag är att finansiera forskning av högsta kvalitet som bidrar till Sveriges konkurrenskraft och samtidigt främja rörlighet både internationellt, nationellt och mellan universitet, institut och företag.

SSF har därför avsatt 10 miljoner kr för satsningen på strategisk mobilitet under en tvåårsperiod. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin. 

Mobilitet inom Sverige är prioriterat, men utbytet kan även ske med en hemorganisation/värd i ett annat land om kopplingen till Sverige är tillräckligt stark ur ett strategiskt svenskt perspektiv. Syftet med programmet är att öka personlig rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer. 

Vänligen skriv ansökan på engelska!

Sista ansökningsdag är 6 september 2022 kl 14:00. Tidigaste projektstart är 1 januari 2023. 

Fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida, strategiska.se.

Kontakt

För mer information, kontakta:
Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim at strategiska.se,  08-505 816 65
Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson at strategiska.se, 073-358 16 67

Film om Strategisk mobilitet (YouTube)