Det är fyra forskare och 15 studenter i Växjö, Lund, Umeå, Linköping, Uppsala och Stockholm som får miljömärkta pengar ur Sveriges Ingenjörers miljöfond. Några exempel: (OBS! Lista med samtliga miljöstipendiater bifogas.)

Forskaren Jörgen Forss, Linnéuniversitetet i Växjö, får 230 000 kr till rening av azofärger inom textilindustrin.
Erik Lindblom, Lunds universitet, får 170 000 kr till hantering av osäkerheter i indata till reningsverksmodeller.
Maria Greger, Stockholms universitet, får 406 000 kr till ett forskningsprojekt kring att rena vatten från arsenik med hjälp av vattenmossa.
Malin Göteman, Uppsala universitet, får 80 000 kr för att utveckla ett tillförlitligt simuleringsverktyg som kan modellera en vågkraftpark i havet.

Bland studenterna får Elin Andersson, Linköpings universitet, 15 000 kr för studier i ekosystemteknik i Auckland, Nya Zeeland.
Daniel Håkansson, Uppsala universitet, får 12 000 kr för att utföra en dammdesign för vattenreservoar.
Armando Moreno Pineda, Umeå universitet, får 7 200 kr till ett projekt om biogasutvinning från en avfallsdeponi i sydöstra Mexiko.
Erik Sönegård, Lunds universitet, får 7 000 kr för att ta fram en modell att bedöma giftigheten av zink- och kopparblandningar på kräftdjuret Daphnia Magna.
Pontus Wallin, KTH i Stockholm, får 16 000 kr till kursen ”Miljö och samhälle i ett föränderligt Arktis” som ges av KTH tillsammans med University of Illinois.

Miljöstipendierna uppmärksammas på Miljödagen som Sveriges Ingenjörer arrangerar 27 januari i Stockholm för att visa på olika möjligheter att lösa miljöproblem. Temat är ”Rena varor för hållbar tillväxt” och bl a medverkar framtidsminister Kristina Persson (S). Dagen kröns med utdelning av Miljöpriset till författaren Lasse Berg. Se programmet här: http://www.sverigesingenjorer.se/miljodagen

För mer information:
Patrik Björnström, miljöstipendieutredare, 070-653 81 47
Lotta Ljungqvist, projektledare Miljödagen 072-521 10 87
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 142 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se