I år hölls föreläsningen av professor Kevin Anderson som har banat väg för och etablerat forskningen om så kallade koldioxidbudgetar och omställningen av olika samhällssektorer till acceptabla utsläppsnivåer utifrån politiskt överenskomna mål. Kevin Anderson är professor i energi och klimat vid University of Manchester. Han är en av Storbritanniens mest erkända och uppmärksammade klimatforskare och har lång erfarenhet av att kommunicera klimatvetenskap till beslutsfattare, näringsliv, civila samhället och media. Själv har han, av miljöskäl, inte flugit på 12 år.

 

Program for the Gordon Goodman Memorial Lecture 2017

13.30 Welcome and introduction

Christina Moberg, President, The Royal Swedish Academy of Sciences
Astrid Söderbergh Widding, Vice Chancellor, Stockholm University
Anneli Sundin, Communications Officer, Stockholm Environment Institute
Anders Wijkman, Member of The Royal Swedish Academy of Sciences, Chair in the Governing Board, Climate-KIC  

13.50 Memorial Lecture: Mitigation on Methadone – the trouble with negative emissions

Kevin Anderson, Professor in climate and energy, and Uppsala University’s Zennström Professor in Climate change leadership at the Centre for Environment and Development Studies (CEMUS)

14.30 Scientific discussion

Kevin Anderson
Respondents:
Jerker Jarsjö, Associate Professor, Stockholm University
Clarisse Kehler Siebert, Research Fellow, Stockholm Environment Institute
Moderator: Georgia Destouni, Professor, Stockholm University, Member of The Royal Swedish Academy of Sciences 

15.15 Coffee break

15.45 Panel discussion: The broader perspective – What are the key steps to achieve a low-carbon future?

Kevin Anderson
Victor Galaz, Deputy Science Director and Associate Professor at Stockholm Resilience Centre
Teresa Anderson, Policy Officer, Climate & Resilience, ActionAid International
Eva Blixt, Research Manager Jernkontoret, Swedish Steel industry organisation
Moderator: Åsa Persson, Senior Research Fellow, Stockholm Environment Institute 

16.30 Concluding remarks: 

Bo Kjellén, SEI Associate, Stockholm Environment Institute
Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute

17.00 Mingle and refreshment