Låg arbetslöshet bland de nyexaminerade
Naturvetenskapliga fakulteten har vart fjärde år sedan 1996 gjort uppföljningar av sina utexaminerade studenter. Den sjunde och senaste rapporten ”Efter studierna” omfattar 1 537 personer som tog ut examen eller utförde examensarbete vid fakulteten under åren 2014-2017.

Endast 4 % av de svarande är idag arbetssökande, att jämföra med den totala arbetslösheten på 5,8 % i Sverige 2018. Sex av tio arbetar inom privat sektor, över en fjärdedel på universitet eller högskola och ca 15 % inom den offentliga sektorn och till de vanligaste arbetsuppgifterna hör administration, forskning och utveckling samt utredning och planering.

Synpunkter om utbildningen
Vad anser då våra naturvetare själva om sin utbildning? 91 % angav att de var nöjda med sin utbildning, även om flera efterfrågade mer moment inom projektledning, etiska bedömningar, att förklara för icke-specialister och bättre anknytning till närings- och arbetslivet.

De färdigheter de ansåg sig ha fått bäst kompetens inom var kunskap i huvudämnet och om ämnets vetenskapliga grund, att värdera ny kunskap samt att kritiskt tolka och diskutera problemställningar. Poänggivande praktik tyckte många hade tillfört något särskilt värdefullt för utbildningen.

Sofia Kjellman tar prover på Svalbard

Sofia Kjellman läste miljövetenskap och en master i kvartärgeologi och klimatutveckling. Hon tyckte att fältarbete tillförde det där lilla extra. ”Det var kul att få vara ute mycket och samla in data som vi jobbade vidare med. Man får se häftiga landskap, och det var också då man riktigt lärde känna varandra. Det var också kul att plugga med studenter från andra länder.” 
Idag doktorerar hon i Tromsö, på UiT som är världens nordligaste universitet. Här får hon fortsätta att arbeta mycket i fält. 
 

Företagens uppfattning om naturvetare
En del av rapporten har fokuserat på djupintervjuer med några av de stora arbetsgivarna. ”Vad de säger är mycket läsvärt både för studenter och lärare”, säger Birgitta Åkerman som var projektledare för rapporten. ”Glädjande att så många av arbetsgivarna tror på en ökad efterfrågan av naturvetare.”

Länk till rapporten