Utställningen om berget lockade många intresserade. Foto: Lina Enell
Utställningen om berget lockade många intresserade. Foto: Lina Enell
 

Naturvetenskapliga fakulteten och Sektionen för geo- och miljövetenskaper arrangerade en utställning vid start- och målplatsen för att sprida kunskap om det ca 1 800 miljoner år gamla berget och dess byggstenar som tunneln löper genom. Många tävlande och supportrar stannade till i tältet och passade på att lära sig mer om berget och hur man gör en dateringsbedömning. Det fanns även möjlighet att få med sig en bit av berget hem i form av sprängsten från tunnelbygget.

 

Bilder av berget pyntade väggen i tunneln. Foto: Per Sättberger
Bilder av berget pyntade väggen i tunneln. Foto: Per Sättberger