Gymnasister som läser naturvetenskap går oftare än andra vidare till universitet eller högskola inom tre år efter examen. Av dem som gick ut läsåret 2007/08 har 84 procent läst vidare, lika många män som kvinnor, visar ny statistik från SCB.

Även teknikprogrammet, International Baccalaureate och samhällsvetenskapsprogrammet får höga siffror, runt eller strax över 60 procent.

För gymnasiets alla program utom naturvetenskap gäller att fler kvinnor än män söker sig till högre studier.