Utställarna i Kräftriket vänder sig främst till fysiker och matematiker och övriga naturvetarstudenter som kemister, biologer och geovetare är välkomna till Aula Magna i Frescati. Nästa arbetsmarknadsdag arangeras den 13 februari 2019. För mer information kontakta Per Nordström, mob 0702-28 61 60 alt per.nordstrom@su.se

Foto Per Nordström
Foto Per Nordström

 

Foto Lina Enell
Foto Lina Enell

 

En megafon kan vara bra att ha så länge det inte går rundgång i den. foto Per Nordström
En megafon kan vara bra att ha så länge det inte går rundgång i den. Foto Lina Enell