Ca 40 företag och organisationer var med i aulan samtidigt som runt 6-700 naturvetarstudenter besökte mässan. I Kräftriket deltog 25 st utställare som tillsammans höll 11 st presentationer. I Aula Magna hölls det fem presentationer bla om forskarutbildning. Tidigare deltog även matematiker, fysiker och dataloger i Aula Magna men de bestämde sig för att flytta upp till matematiska institutionen då det ligger centralare och närmare för deras studenter vilket har visat sig vara lyckat.

Arbetsmarknadsdagen har som främsta syfte att visa upp vilken spännande och bred arbetsmarknad som väntar efter studierna. I aulan deltog allt från stora företag såsom Sandvik och Sweco till mindre utställare som Aqua Biota och Husstainability. Husstainability är ett nystartat företag som arbetar med hållbar affärsutveckling och som startades av en alumn, Erik Huss, som tidigare arbetat som studievägledare och läst geovetenskap på universitetet.

Erik Huss berättar om hur han startade sitt företag, husstainability, inom miljö och hållbarhet. Foto Per Nordström

 

Ibland var det riktigt svårt att komma förbi på vissa ställen. Foto Per Nordström