Information om ämnena, ansökan och antagning finns på länkarna till utlysningarna nedan. Läs mer om utlysningen under platser i forskarutbildningen.

Read about the positions on our english website

Ämnen inom biologi
Ämnen inom kemi
Ämnen inom geo- miljö
Ämnen inom matematik och fysik

Biologi

Molekylär biovetenskap, 3 platser 
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Greens institut

  • Länk till utlysning - molekylära mekanismer i kromatinmedierade responser i framför allt immunceller
  • Länk till utlysningar biologiska mekanismer som är inblandade i hur miljön i tarmen inverkar på immunsystemet
  • Länk till utlysning - molekyläramekanismer inom epigenetik och kromatin-reglerande proteiner i Drosophila

Växtfysiologi, 1 plats
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Etologi, 1 plats
Zoologiska institutionen

 

Kemi

 

 

 

 

 

 

Materialkemi, 4 platser

Institutionen för material- och miljökemi

Organisk kemi, 2 platser

Institutionen för organisk kemi

Geo- miljö

Miljövetenskap, 1 plats

Institutionen för miljövetenskap

  • Länk till utlysning - fokus på beräkningsmodellering och statistisk analys av interaktioner mellan atmosfäriska aerosolpartiklar och moln

Matematik och fysik

Atosfärvetenskap och oceanografi, 1 plats

Meterorologiska institutionen

Beräkningsmatematik, 1 platser

Matematiska institutionen

Fysik, 3 platser

Fysikum

Kemisk fysik, 1 plats 

Fysikum

Teoretisk fysik, 2 platser 

Fysikum