Information om ämnena, ansökan och antagning finns på länkarna till utlysningarna nedan.
Alla utlysta doktorandplatser finns på su.se/jobb

Ämnen inom biologi
Ämnen inom kemi
Ämnen inom geo- miljö
Ämnen inom matematik och fysik

Biologi

 

 

 

 

 

 

 

Molekylär biovetenskap, 2 platser

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Zoologisk systematik och evolutionsforskning, 1 plats

Zoologiska institutionen

 

Kemi

 

 

 

 

 

 

Neurokemi, 1 plats

Institutionen för biofysik och biokemi

Fysikalisk kemi, 4 platser

Institutionen för material- och miljökemi

Oorganisk kemi, 1 plats

Institutionen för material- och miljökemi

Organisk kemi, 3 platser

Institutionen för organisk kemi

 

Geo- miljö

 

 

 

 

 

 

 

Miljövetenskap, 3 platser

Institutionen för miljövetenskap

 

Matematik och fysik

 

 

 

 

 

 

 

Astronomi, 5 platser

Institutionen för astronomi

Atmosfärsvetenskap och oceanografi, 1 plats

Meteorologiska institutionen

Beräkningsmatematik, 2 platser

Matematiska institutionen

Fysik, 3 platser

Fysikum

Matematik, 3 platser

Matematiska institutionen

Matematisk statistik, 1 plats

Matematiska institutionen

Naturvetenskapsämnenas didaktik, 1 plats

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Teoretisk fysik, 1 plats

Fysikum

 

Read about the positions in English: Faculty of Science announces 31 PhD positions