Information om ämnena, ansökan och antagning finns på länkarna till utlysningarna nedan. Här kan också du läsa mer om utbildning på forskarnivå.
Alla tjänster finns också på su.se/jobb

Read about the positions in English

Tjänster inom:

Biologi     Fysik och matematik    Geo- och miljövetenskap     Kemi

Biologi

Marinbiologi, 1 plats

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Molekylär biovetenskap, 2 platser

Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Växtsystematik, 1 plats

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Fysik och matematik

Astronomi, 2 platser

Institutionen för astronomi

Atmosfärsvetenskap och oceanografi, 1 plats

Meteorologiska institutionen

Beräkningsmatematik, 2 platser.

Obs, utlysning mellan den 17 oktober fram till den 17 november.

Matematiska institutionen

Fysik, 1 plats

Fysikum

Kemisk fysik, 1 plats

Fysikum

Matematisk statistik, 1 plats

Matematiska institutionen

Teoretisk fysik, 1 plats

Fysikum

Geo- och miljövetenskap

Maringeologi, 1 plats

Institutionen för geologiska vetenskaper

Miljövetenskap, 3 platser 

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Naturgeografi, 3 platser

Institutionen för naturgeografi 

Kemi

Biokemi, 1 plats

Institutionen för biokemi och biofysik

Biokemi med inriktning mot bioinformatik, 4 platser

Institutionen för biokemi och biofysik

Materialkemi, 3 platser

Institutionen för material- och miljökemi

Oorganisk kemi, 1 plats

Institutionen för material- och miljökemi

Organisk kemi, 6 platser

Institutionen för organisk kemi