Information om ämnena, ansökan och antagning finns på institutionernas hemsidor nedan. Se annonsen nedan för utlysningen samt läs mer om utlysningen under platser i forskarutbildningen.

Read about the positions in English

 

Analytisk kemi, 1 plats

Institutionen för miljövetenskap och
analytisk kemi


 

Atmosfärsvetenskap och oceanografi, 2 platser

Meteorologiska institutionen

Biokemi, 4 platser

Institutionen för biokemi och biofysik

Beräkningsmatematik, 2 platser

Matematiska institutionen

Ekologi och evolution, 1 plats

Institutionen för ekologi, miljö och botanik 

Fysikalisk kemi, 1 plats

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

 

 

Kemisk fysik, 1 plats

Fysikum

 

 

 

Marinbiologi, 1 plats

Institutionen för ekologi, miljö och botanik


Matematik, 1 plats

Matematiska institutionen 

Materialkemi, 8 platser

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi


Molekylär biovetenskap, 3 platser

Institutionen för molekylär biovetenskap

Organisk kemi, 5 platser

Institutionen för organisk kemi

Oorganisk kemi, 2 platser

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

 

Teoretisk fysik, 3 platser

Fysikum

Zoologisk ekologi, 1 plats

Zoologiska institutionen