Promotionshögtid i Stockholms stadshus. Foto: Eva Dalin

Information om ämnena, ansökan och antagning finns på länkarna till utlysningarna nedan. Här kan också du läsa mer om utbildning på forskarnivå.

Read about the positions in English

 

Tjänster inom:

Biologi

Fysik, matematik

Geo- och miljövetenskap

Kemi

 

Biologi

Ekologi och evolution, 1 plats

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Molekylär biovetenskap, 3 platser

Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Vetenskap om hållbar utveckling, 3 platser

Stockholm Resilience Centre

Växtsystematik, 1 plats

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Fysik, matematik

Astronomi, 1 plats

Institutionen för astronomi

Atmosfärsvetenskap och oceanografi, 5 platser

Meteorologiska institutionen

Datalogi, 1 plats

Matematiska institutionen

Fysik 6 platser

Fysikum

Kemisk fysik, 2 platser

Fysikum

Matematik, 3 platser. Obs! Sista ansökningsdag 23 april

Matematiska institutionen

Matematisk statistik, 1 plats

Matematiska institutionen

Medicinsk strålningsfysik, 2 platser

Fysikum

Teoretisk fysik, 2 platser

Fysikum

Geo- och miljövetenskap

Maringeologi, 2 platser

Institutionen för geologiska vetenskaper

Miljövetenskap, 2 platser 

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Kemi

Analytisk kemi, 2 platser

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Biofysik, 1 plats

Institutionen för biokemi och biofysik

Biokemi, 7 platser

Institutionen för biokemi och biofysik

Fysikalisk kemi, 1 plats

Institutionen för material- och miljökemi

Materialkemi, 2 platser

Institutionen för material- och miljökemi

Oorganisk kemi, 2 platser

Institutionen för material- och miljökemi

Organisk kemi, 4 platser

Institutionen för organisk kemi