Information om ämnena, ansökan och antagning finns på institutionernas hemsidor nedan. Se annonsen nedan för utlysningen samt läs mer om utlysningen under platser i forskarutbildningen.

Read about the positions in English

Analytisk kemi, 1 plats

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Astronomi, 5 platser

Institutionen för astronomi

Atmosfärsvetenskap och oceanografi, 4 platser

Meteorologiska institutionen

Beräkningsmatematik, 1 plats

Matematiska institutionen

Biofysik, 4 platser

Institutionen för biokemi och biofysik

Biokemi, 3 platser

Institutionen för biokemi och biofysik

Ekologi och evolution, 1 plats

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Fysik, 6 platser

Fysikum

Fysikalisk kemi, 2 platser

Institutionen för material- och miljökemi

Kemisk fysik, 1 plats

Fysikum

Marinbiologi, 1 plats

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Matematik, 3 platser

Matematiska institutionen

Matematisk statistik, 1 plats

Matematiska institutionen

Materialkemi, 4 platser

Instritutionen för material- och miljökemi

Medicinsk strålningsfysik, 3 platser

Fysikum

Miljövetenskap, 3 platser

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Molekylär biovetenskap, 4 platser

Institutionen för molekylär biovetenskap

Naturgeografi, 1 plats

Institutionen för naturgeografi

Neurokemi, 1 plats

Institutionen för biokemi och biofysik

Oorganisk kemi, 2 platser

Institutionen för material- och miljökemi

Organisk kemi, 5 platser

Institutionen för organisk kemi

Teoretisk fysik, 3 platser

Fysikum

Växtfysiologi, 1 plats.

Förlängd ansökningstid till 28 juni. 

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Zoologisk systematik och evolutionsforskning, 1 plats

Zoologiska institutionen