Årets stipendiat är Nicklas Österlund, 30 år, doktorand vid Institutionen för biokemi och biofysik. 

Nicklas Österlund har arbetat med att klarlägga molekylära mekanismer som orsakar neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimer´s sjukdom (AS). En viktig aktör i AS är Amyloid-β-peptiden, som har tendens att klumpa ihop sig med liknande molekyler för att bilda fibriller. Processen är giftig för en levande hjärna. Nicklas har arbetat med att studera strukturer och växelverkningar för mellanstadierna i processen, med användning av avancerade fysikalisk-kemiska metoder, såsom fluorescens, mass-spektrometri, och NMR.

Nicklas Österlund disputerar under våren 2023 med avhandlingen Biophysical studies of Amyloid-β peptide oligomerization.