- Det finns mycket angelägen forskningsbaserad kunskap som inte når rätt mottagare eller diskuteras brett. Formas kommunikationsprojekt är ett av våra verktyg för att kunskap inom hållbar utveckling ska spridas och komma till användning. I år ökade vi budgeten med 50 procent vilket visar sig vara mer än välbehövligt. Trots det hade Formas inte möjlighet att bevilja alla goda förslag, säger Gia Destouni, Formas huvudsekreterare.

Läs mer om projekten

Klimatforskning i gymnasium beviljades 437 000 kronor och idén är att öka förståelsen för klimatrelaterade processer hos gymnasielever genom att erbjuda forskningsbaserade fältarbeten inom ramen för gymnasiearbetet. Genom dessa projekt ska medvetandet hos gymnasieelever stärkas kring klimatförändringar. Dessutom ska kopplingen mellan universitet och gymnasieskola stärkas. Fältarbetena ska ledas av forskare från Bert Bolincentret för klimatforskning. Målsättningen är att projektet ska vara ett högskoleförberedande projekt inom ramen för gymnasieskolan. De naturvetenskapliga frågeställningar som eleverna kommer att arbeta med är än så länge obesvarade och därför krävs insamling av data i fält via observationer och mätningar med efterföljande analyser.