I december fick svenska ambassaden i Paris ett brev från La Fondation Lefoulon-Delalande de l'Institut de France angående nominering till deras vetenskapspris om 500 000 euro inom biologi, fysiologi och medicin (hjärt- och kärlområdet). Givet prisets tyngd vill utbildningsdepartementet att informationen om denna möjlighet för ev. nominering av prominenta svenska forskare inom området sprids.

Information på engelska om priset liksom precisa anvisningar hur en nominering ska gå till finns på webben: http://lefoulon-delalande.institut-de-france.fr/node/39. Tidigare års pristagare finns på denna länk: http://lefoulon-delalande.institut-de-france.fr/historique-0

Vänligen notera att den dossié som skickas in ska vara både på franska och engelska. Deadline är mycket knapp – senast 24 januari – och nomineringarna ska skickas direkt till den adress som anges i länken. Vetenskapsrådet ska alltså inte ha dessa nomineringar!