Is och snö utan aska reflekterar nästan allt solljus. Grönland. Foto Per Nordström
Ren is och snö reflekterar nästan allt solljus tillbaks ut i rymnden. Foto Grönlands inlandsis, Per Nordström

När glaciärer smälter bildas varje år ett distinkt sedimentlager, ungefär som årsringar på ett träd. Sådana lager har borrats fram i Småland och Östergötland. I dessa finns 1200 års avrinning, från över 12 000 år sedan, representerade. 

Tjocka lager innebär ett år då glaciärer smält mer än vanligt. Studien hittar samband mellan de här tjocka lagren och år då grönländska iskärnor visar på vulkanutbrott.

Forskarna misstänkte att askan från vulkaner lagt sig på glaciärerna, vilket gjort att mindre solljus reflekterats bort. Varför isen ska ha smält snabbare. 

För att testa om askan kan ha påverkat isen genomfördes flera olika simuleringar enligt olika modeller. Resultaten pekar på att vulkanernas aska kan ha ökat glaciärernas avrinning. 

Vulkaners effekt på stora ismassor kan bli ett bidrag till framtida klimatmodeller, menar studien.

Artikeln publicerades i Nature Communikation den 24 oktober 2017 av Francesco Muschitiello, Francesco Pausata, James Lea, Douglas Mair & Barbara Wohlfarth från Institutionen för geologiska vetenskaper.

Läs hela artikeln i nature.com