Den nordiska föreningen Oikos arrangerar konferens på Naturhistoriska Riksmuseet och Stockholms universitet, med en lång rad inbjudna föreläsare. Värdar för konferensen är Zoologiska institutionen (Birgitta Tullberg), Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (Peter Hambäck) och Naturhistoriska Riksmuseet (Anders Telenius). För mer information se konferensens hemsida (länk: http://www.zoologi.su.se/nordic_oikos2014/index.php).