The Nordic Society for Aerosol Research (NOSA) bildades på 1970-talet. Konferensen hålls på Naturhistoriska Riksmuseet. Läs mer och anmäl dig här