Handledningsbordet hittar du bakom informationsdisken. Vid handledningsbordet kan du få hjälp med informationssökning och talboksregistrering m.m.

Vid övriga frågor hänvisar vi till informationsdisken. Varmt välkommen till biblioteket!

Handledningsbordet ersätter tidigare Sökverkstan.