I höst startar ett nytt karriärstöd i projektform som är riktat till kvinnliga universitetslektorer.   

- Syftet med projektet är att stimulera kvinnor att reflektera och diskutera kring karriär, livsval och om yttre och inre hinder för att nå sina mål, samt att finna redskapen som behövs för att ta sig över dem. Kort sagt att ta ledarskapet över sitt liv, säger Ylva Engström, ledare för projektet och tidigare prodekan vid Naturvetenskapliga fakulteten. 

Deltagarna läser och diskuterar dessa frågor tillsammans med kollegor i samma fas av karriären.

Tre personer diskuterar något
Foto: Jens Olof Lasthein

Upplägg

Diskussionerna kommer att baseras på boken ”Att vara kvinna över sitt liv: 10 budord för dig som vill framåt” av Barbro Dahlbom-Hall; en nestor i kvinnligt ledarskap.

Sagt om boken: "Att vara kvinna över sitt liv" är en omvälvande bok som ger kraft och mod åt kvinnor som vill framåt. Tio enkla budord - en vägledning i konsten att ta makten över och ge sig själv rätten att styra vilken riktning livet ska ta. I den här boken får du också redskapen du behöver för att ta dig vidare i yrkeslivet, utan att skära halsen av dig på vägen genom glastaket."

Efter första träffen delas deltagarna upp i mindre grupper om ca 3-4 personer som sedan träffas och diskuterar kapitlen själva. Detta varvas med ett par träffar med hela stora gruppen, då också gäster bjuds in.

Var och en införskaffar boken själv. Den finns bara på svenska, men alla som kan förstå och ta till sig boken är välkomna att delta.  

Program

  • Möte 1 (okt, vecka 42-43): Vi diskuterar upplägg, justerar planen efter deltagarnas önskemål. Bra om du har skaffat boken till detta tillfälle. Möjlighet att delta via zoom på detta första möte.
  • Nov-dec: Kap 1-4 läses och diskuteras i smågrupper. Dag, tid och plats bestäms av deltagarna själva i varje grupp.
  • Möte 2 (januari): Dag/tid bestäms på mötet i oktober.
  • Feb-april: Kap 5-10 läses och diskuteras i smågrupper.
  • Möte 3 (maj): Avslutning, summering och reflektion. Dag/tid/plats bestäms på mötet i januari.

Anmälan och kontakt

Anmälan till Ylva Engström senast 14 oktober, ylva.engstrom@su.se, tel 08-164166

Länk till inbjudan