Kungl. Vetenskapsakademien vill bidra till att möta de utmaningar och ta vara på de möjligheter som de nyanlända innebär för det svenska samhället. Samtidigt vill akademien få fler ungdomar att bli intresserade av forskning. Akademien har därför initierat ferieskolor runt om i landet, där nyanlända och gamla elever får möjlighet att lära känna varandra och samtidigt fördjupa sina ämneskunskaper.

– Våra ferieskolor erbjuder nyanlända ungdomar att få inblickar i naturvetenskapens underbara värld och samtidigt knyta nya kontakter i det svenska samhället. Att hjälpa dessa ungdomar till ett bra liv i Sverige är en stor och viktig uppgift för vårt land, och vi i Vetenskapsakademien är stolta över att vi tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kan bidra i det arbetet, säger Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

Först ut är Pauliskolan i Malmö där det den 19-27 juni 2017 hålls en ferieforskarskola där ungdomar från Skånes gymnasieskolors naturvetenskapliga program och språkintroduktionsprogram får arbeta tillsammans med lärare och forskare i naturvetenskapens spännande värld.

Temat för ferieforskarskolan är Kemi i vardagen och rymmer både laborationer och studiebesök. Ferieforskarskolan pågår 19-22 juni och 26-27 juni.

Näst på tur är gymnasieskolan Rudbeck i Sollentuna som anordnar ferieskola den 7-11 augusti 2017. Temat för ferieskolan är Matens kemi och även där kommer eleverna att få testa laborationer och göra studiebesök.

Projektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer om ferieskolorna på:

http://www.kva.se/sv/vetenskap-i-samhallet/skola/ferieskolor-for-dig-som-gillar-naturvetenskap

Kontaktpersoner

Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, +46 8 673 95 44, +46 70 673 96 50, jessica.balksjo@kva.se

Per Hedenqvist, tf pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, v. 32, +46 70 673 04 45, per.hedenqvist@kva.se

Emelie Bjurling, lärare och kontaktperson, Pauliskolan i Malmö, +46 40 34 65 65, emelie.bjurling@malmo.se

Anders Hansson, lektor och kontaktperson, gymnasieskolan Rudbeck i Sollentuna, +46 73 9151881, anders.hansson@rudbeck.se