Olof Leimar

Olof Leimar är professor emeritus vid Zoologiska institutionen och medförfattare till den nya läroboken Game Theroy in Biology - concepts and frontiers. Vi har ställt några frågor till Olof.  

Kan du förklara vad spelteori är?

Inom biologi används spelteori till matematiska analyser av för- och nackdelar med individers olika beteenden och andra egenskaper. För- och nackdelar handlar om överlevnad och reproduktion, vilka styr evolutionen. Ofta beror för- och nackdelar på vad andra individer gör. Analys av sådana situationer är spelteorins viktigaste område.

Några konkreta exempel på spelteori?

När två fågelföräldrar, t ex talgoxar eller blåmesar, föder upp sin gemensamma avkomma, så är en viktig fråga hur mycket varje förälder anstränger sig att skaffa mat till ungarna, jämfört med att spara sig för att öka chansen för individen att ha avkomma i framtiden. Det intressanta är hur mycket föräldrarna samarbetar för sin gemensamma kull, jämfört med att ta hänsyn till individens egna intressen bortsett från den gemensamma kullen. Inom spelteori finns både traditionella och nya analyser av gemensam vård av avkomma. Man har också gjort en mängd experiment med fågelföräldrar, där man undersöker hur ena föräldern reagerar när den andra ökar eller minskar sitt matande av ungarna.

Framkommer några omvärderingar eller uppdateringar av spelteori i boken?

Boken ger en ny inriktning för spelteorin med hjälp av djurpsykologi, modern neurovetenskap och nya metoder från så kallad maskininlärning. Med dessa kan spelteorin analysera frågor som varit för komplicerade för traditionella metoder inom området. Ett viktigt exempel är dominanshierarkier. De förekommer hos många sociala djur, och studerades ursprungligen för ca 100 år sen hos tamhöns, av den norska biologen Schjelderup-Ebbe. I boken visar vi på nya sätt att studera sociala beteenden.

Hur kommer boken att användas?

Vi hoppas att den kommer att användas både i mer avancerade universitetskurser om djurens beteende och av olika forskare, som vill lära sig om det senaste inom området eller inspireras till nya sätt att se på biologi.

Vad forskar du mer om?

Olika teorier om djurs sociala beteenden är mitt huvudintresse, men jag har också ett brett intresse för evolutionär biologi. Till exempel medverkade jag nyligen i ett arbete om hur man kan studera stress och stressfaktorer med evolutionär inriktning (detta kommer snart att publiceras i Trends in Ecology & Evolution).

Något mer att tillägga?

Att studera djurens beteende är oerhört lärorikt och mycket återstår att göra. Jag hoppas att boken bidrar till denna vetenskap.

 

Länk till bokens hemsida