Vi blir i vårt vardagliga liv ständigt exponerade för olika typer av kemikalier. De finns i luften, både inomhus och utomhus men även från maten vi äter och i princip från allt i vår omgivning. 

EU-forskningsprojektet EDC-MixRisk har under en längre tid undersökt hur man kan studera kemikalieblandningar, hur flera olika ämnen samverkar i kroppen. Forskare från Sverige och Europa tillsammans med ett amerikanskt universitet har identifierat och testat kemikalieblandningar som är associerade med negativa hälsoeffekter hos människor. Under tisdagen ska forskningsresultaten presenteras på en workshop i Bryssel. 

Resultaten visar bland annat att det finns indikationer på att en blandning av kemikalier kan påverka hjärnans utveckling. De visar också att en stor andel av undersökta kemikalier hittats i gravida kvinnors blod och urin. 

SELMA, en studie som är en del i forskningsprojektet, har undersökt 2.300 gravida kvinnor i Sverige för att ta reda på vilka kemikalieblandningar som funnits i deras kroppar. Detta för att undersöka hur olika ämnen i kroppen påverkar människors hälsa.

– I denna studie har vi tittat på exponering hos barnen, man tittar till exempel på språkutveckling, hur många ord ett barn kan använda vid en viss ålder, säger Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi och ekotoxikologi vid Stockholms universitet. 

Enligt Christina Rudén indikerar det en högre risk när man tittar på blandningen av kemikalier i kroppen än om man tittar på enskilda kemikalier. Hon menar att regelsystemet är uppbyggt så att man bara tittar på enskilda ämnen när man gör en riskbedömning. 

– Vi har identifierat blandningarna i gravida kvinnornas blod och urin. Vi har testat kemikalieblandningen så att vi kan göra en riskbedömning utifrån det. Vi behöver ta större hänsyn till kemikalieblandningar i kroppen vilket man inte gör i dag, säger hon.

Läs mer i Dagens Nyheter