Gia Destouni. Foto: Rickard Kilström / Stockholms Universitet.
Gia Destouni. Foto: Rickard Kilström / Stockholms universitet.

Gia Destouni, professor i hydrologi vid Stockholms universitet, har lett arbetet med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) nya rapport om “Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning”. Rapporten är en del av arbetet inom IVAs projekt "Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat".

I rapporten betonar forskarna vikten av att titta på Sveriges vattenförsöjning genom en övergripande strategi. Framtida klimatförändringar kan leda till både brist på vatten, översvämningar och plötsliga skyfall. Forskarna menar att det gäller att ha stora säkerhetsmarginaler och samordna för att få en hållbar vattenförsörjning i framtiden.

– Trots att det finns ett 30-tal expertmyndigheter och mängder av mätdata så är det fortfarande svårt för till exempel kommunerna att reda ut och kunna hantera de specifika sårbarheter som råder lokalt eller regionalt, säger Gia Destouni.

Läs mer

Rapporten kan laddas ner här.

Lanseringsseminariet kan ses här.

Läs intervju med Gia i SvD här.